Euro w Polsce | Kurs dolara – aktualny kurs i informacje o dolarze amerykańskim
Kurs dolara amerykańskiego|wtorek, lipiec 5, 2022
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje » Euro w Polsce

Euro w Polsce 

O możliwości wprowadzenia w naszym kraju waluty europejskiej, czyli o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do strefy euro mówi się od dawna. W zasadzie od chwili akcesji Polski do Unii Europejskiej rozważane są różne scenariusze wprowadzenia euro. Pamiętajmy, że w traktacie akcesyjnym strona polska jednocześnie zobowiązała się do tego, aby w dalszej perspektywie czasowej przystąpić także do unii walutowej. Jak na razie tak się jednak nie stało, a eksperci twierdzą, że dzięki złotemu udało nam się wyjść z kryzysu gospodarczego obronną ręką. Nie musieliśmy prosić, tak jak Grecja, o wsparcie ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kiedy nastroje kryzysowe powoli opadają, znów pojawia się pytanie czy i kiedy wprowadzić euro w Polsce?

Według sondaży GfK Polonia, odsetek przeciwników przyjęcia euro przez Polskę w sierpniu 2014 roku wynosił 74 proc. To i tak mniej o 6 punktów procentowych niż w lipcu tego samego roku. Zwolenników przyjęcia wspólnej waluty europejskiej w Polsce jest tylko 22 proc. Aż 42 proc. obywateli Polski wypowiada się zdecydowanie negatywnie w kwestii przyjęcia euro, a raczej przeciwnych jest 32 proc. Zaledwie 5 proc. respondentów wypowiedziało się zdecydowanie „za” wprowadzeniem euro w Polsce.

Polacy argumentują swoje negatywne nastawienie do przystąpienia Polski do unii walutowej tym, że obawiają się nagłego, diametralnego wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Uważamy, że skoro Polska tak dobrze poradziła sobie w kryzysie ze swoją własną walutą, to euro może stanowić zagrożenie dla jej stabilności finansowej. Niemniej musimy liczyć się z tym, że prędzej czy później euro zostanie w Polsce wprowadzone. Nie stanie się to jednak zbyt szybko. Jeszcze kilka lat temu politycy wskazywali konkretne daty graniczne przystąpienia Polski do Eurolandu. Dziś pozostają ostrożniejsi w składaniu jakichkolwiek deklaracji w tym zakresie. Polska nie tylko musi podjąć decyzję o tym, że chce przystąpić do strefy euro, ale nade wszystko musi spełnić określone wymagania finansowe, aby przyjąć euro jako walutę obowiązującą.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes